Informasjon

EEG

Begrensninger

EEG har flere begrensninger. Elektrodene på hodebunnen er ikke følsomme nok til fange opp spenninger på små felter på hjernens overflate. Det kan heller ikke påvises om en aktivitet er forårsaket av nevrotransmittere som kan være hemmende, modererende eller aktiverende.

Feiltolkninger av EEG-funn kan skyldes en overvurdering av hvor god undersøkelsen er.  Et normalt EEG utelukker aldri epilepsi, selv etter gjentatte undersøkelser.

Tolkningen av EEG-funnene er avhengig av kompetansen til undersøkeren, men selv blant eksperter kan tolkningene være feil. 

Forrige side Neste side