Informasjon

Pediatrisk utredning

Pediatri er læren om sykdommer hos barn. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i alle organsystemer hos barn. Sykdomsspekteret omfatter alle former for sykdommer, skader og medfødte tilstander.

Hva er pediatri?

Pediatri er læren om sykdommer hos barn. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i alle organsystemer hos barn. Sykdomsspekteret omfatter alle former for sykdommer, skader og medfødte tilstander.

Pediatere har ekspertise i barnesykdommer. Selv om noen barneleger driver privat praksis, jobber de aller fleste i sykehus. Bortsett fra de tilstander som allmennleger og private barneleger håndterer, foregår mye utredning og behandling av sykdommer hos barn ved sykehusenes poliklinikker eller inne på sykehuset.

Undersøkelse av barn

Utredning av barn består i klargjøring av sykehistorie, kroppsundersøkelse, laboratorieundersøkelser og bildediagnostikk.

Sykehistorien

Sykehistorien får barnelegen rede på gjennom å intervjue deg/barnet og/eller foreldrene. Innholdet i samtalen bestemmes selvfølgelig av dine/barnets aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og hvordan de har utviklet seg over tid.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg/dere ut om:

  • Når plagene startet?
  • Hva de består i?
  • Hvordan de har utviklet seg?
  • Hva forverrer?
  • Hva lindrer?
  • Hvordan er formen?
  • Tidligere sykdommer?
  • Har barnet prøvd medisiner og hvordan har disse virket?
  • Hvordan fungerer barnet på skolen, i sport og/eller i det daglige?
  • Eventuelle andre mer detaljerte spørsmål knyttet til barnets trivsel, utvikling og sosiale forhold.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du/dere møter legen. Det kan gjøre det lettere for barnet å svare på spørsmål, og dere kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Kroppsundersøkelsen

Den fysiske undersøkelsen omfatter undersøkelse av hele kroppen til barnet. Ekstra grundig vil legen være ved undersøkelsen av det/de organer som eventuelt kan være sykt. Legen betrakter barnet - ser det sykt ut, har veksten stoppet opp (høyde, vekt), er utviklingen normal i forhold til alderen, er barnet avmagret, er det blodfattig? Er sansene normale, pusten, hjertet, magen, ben og armer?

Laboratorieundersøkelser

Legen kan velge fra et vidt spekter av prøver og undersøkelser. Blodprøver er viktige, urinen blir gjerne undersøkt. Et stort batteri av ulike tester finnes, bruken av disse avhenger av hvilke symptomer og tegn barnet frembyr.

Bildediagnostikk

Bildeundersøkelser er svært ofte nødvendige for å kunne stille korrekte diagnoser. Tradisjonelt har røntgen en sentral plass i utredningen, men også andre former for bildediagnostikk som ultralyd, scintigrafi, CT, MR blir av og til anvendt. Også endoskopi kan være aktuelt ved enkelte problemstillinger, f.eks. ved mistanke om sykdom i fordøyelsessystemet. Endoskopi gjør det mulig ikke bare å se inn i kroppen, men også å ta vevsprøver av mistenkelige forandringer. Vevsprøver som senere kan granskes i mikroskop. Andre undersøkelser kan også være aktuelle, avhengig av hva som feiler barnet.