Informasjon

PEF-måleren

PEF-apparatet brukes til å måle topphastigheten på luften som pustes ut, "peak expiratory flow". Det er et enkelt og praktisk verktøy til å overvåke din astma.

Hva og hvorfor?

En PEF-måler er et bærbart, håndholdt lite apparat som måler topphastigheten på luften som kommer fra lungene dine når du puster kraftig ut. PEF er en engelsk forkortelse for "peak expiratory flow", og måles i liter per minutt. En PEF-måler kan kjøpes på apoteket.

Ved astma er slimhinnene i luftveiene hovne og vanligvis betente, og ved anfall vil de bli trange og hindre luftpassasjen. Dette vil føre til at lufthastigheten ut av lungene blir redusert, og PEF vil derfor bli lavere. PEF-måleren vil på denne måten gjenspeile hvor trange luftveiene er.

Ved å måle PEF vil du også lettere kunne finne ut hvilke ting du reagerer på. Dersom du har allergisk astma og f.eks. reagerer mot katt, vil du kunne se at PEF faller etter at du har vært i kontakt med en katt. Det samme gjelder yrkesrelatert astma og eksponering for stoffer som irriterer luftveiene på arbeidsplassen. 

Regelmessige PEF-målinger (morgen og kveld) er spesielt nyttige i begynnelsen eller ved endringer av vedlikeholdsbehandling mot astma. Hvis du for eksempel må begynne med kortison-holdig inhalasjonsmedisin, tar det rundt to uker inntil du vil oppnå din høyeste PEF-verdi. Så kan det ta ytterlige tre måneder inntil den astma-typiske døgnvariasjonen av PEF er redusert til et minimum.

Hvis du har lett eller moderat astma, og astmaen din er under kontroll, behøver du vanligvis ikke måle PEF hver dag. Men dersom du har alvorlig astma eller vansker med å kjenne når du er i ferd med å utvikle en forverring, kan det være hensiktsmessig å måle PEF morgen og kveld hver dag.

Under et astmaanfall vil PEF bli svært lav, men allerede flere dager før kan verdien falle, og slik antyde at en forverring er på vei. Dersom du regelmessig måler PEF, vil du oppdage denne forverringen. Da kan du øke medisineringen jf. din personlige astma-behandlingsplan, med mål om å redusere faren for at anfallet oppstår.

 

Barn kan ha spesielt stor nytte av å bruke PEF-måler, ettersom de kan ha vanskeligheter med å kjenne igjen eller uttrykke symptomene på forverring av astmaen. PEF-måleren kan brukes av barn helt ned til 5-årsalder.

Hvordan?

Det er enkelt å bruke en PEF-måler. Du skal stå oppreist når du gjør målingen. Først må du nullstille apparatet og holde det klart i hånden. Deretter puster du dypt inn for å fylle lungene helt med luft. Plasser målerens munnstykke i munnen, og pass på at leppene dekker godt rundt så det ikke kan komme luft ut på sidene av munnstykket.

Hold måleren på sidene. Så puster du luften fra lungene ut så hardt og raskt du klarer (i ett utpust). Målingen er nå gjort, og du kan lese av PEF-verdien. Skriv opp denne, og gjenta det hele to ganger. Til slutt skriver du opp resultatet av den høyeste PEF-verdien i astmadagboken din.

Forskjellige personer har forskjellige PEF-verdier, så dersom det skal ha noen verdi å gjøre målingene, er det nødvendig at du vet hva som er din "personlige rekord". Denne verdien kan du bruke som sammenligning for å vurdere svingninger i sykdommen, spesielt for å fange opp forverringer.

For å finne din personlige rekord bør du gjøre målinger morgen og kveld over en periode på 2-3 uker i en fase der astmaen er godt kontrollert, og du har få symptomer. Bruk den samme PEF-måleren hver gang. 

Dersom resultatene av dine høyeste målinger i løpet av et døgn varierer med 20% eller mer, eller dagens høyeste PEF faller til under 80% av din personlige rekord, tyder det på ukontrollert astma. Et annet tegn på ukontrollert astma er når astmasymptomer påvirker dagligdagse gjøremål.

I begge tilfeller bør du sette i gang tiltak som du har avtalt med din lege på forhånd (jf. din personlige astma-behandlingsplan) eller/og ta kontakt med helsepersonell. 

Vil du vite mer?

Astma hos barn