Informasjon

PEF-måleren

PEF-apparatet brukes til å måle topphastigheten på luften som pustes ut, "peak expiratory flow". Det er et enkelt og praktisk verktøy for å påvise større døgnvariasjoner av PEF som ofte ses ved astma.

Hva og hvorfor?

En PEF-måler er et bærbart, håndholdt lite apparat som måler topphastigheten på luften som kommer fra lungene dine når du puster kraftig ut. PEF er en engelsk forkortelse for "peak expiratory flow", og måles i liter per minutt. En PEF-måler kan kjøpes på apoteket.

Ved astma er slimhinnene i luftveiene hovne og vanligvis betente, og ved anfall vil de bli trange og hindre luftpassasjen. Dette vil føre til at lufthastigheten ut av lungene blir redusert, og PEF vil derfor bli lavere. PEF-måleren vil på denne måten gjenspeile hvor trange luftveiene er.

Ved å måle PEF vil du også lettere kunne finne ut hvilke ting du reagerer på. Dersom du har allergisk astma og f.eks. reagerer mot katt, vil du kunne se at PEF faller etter at du har vært i kontakt med en katt. Det samme gjelder yrkesrelatert astma og eksponering for stoffer som irriterer luftveiene på arbeidsplassen. 

PEF-målinger morgen og kveld i minst to uker kan gjøres ved fortsatt usikkerhet om diagnosen etter gjennomført spirometri med bronkodilator responstest

Tidligere ble regelmessige PEF-målinger anbefalt som egenmonitorering og veiledning av egenbehandling. Men det har vist seg at behandling styrt av PEF ikke er bedre enn behandling styrt av symptomer. Bruk av PEF-måler i oppfølgingen av astma anses vanligvis ikke som nødvendig hos de fleste pasienter. 

Hvordan?

Det er forholdsvis enkelt å bruke en PEF-måler. Du skal stå oppreist når du gjør målingen. Først må du nullstille apparatet og holde det klart i hånden. Deretter puster du dypt inn for å fylle lungene helt med luft. Plasser målerens munnstykke i munnen, og pass på at leppene dekker godt rundt så det ikke kan komme luft ut på sidene av munnstykket.

Hold måleren på sidene. Så puster du luften fra lungene ut så hardt og raskt du klarer (i ett utpust). Målingen er nå gjort, og du kan lese av PEF-verdien. Skriv opp denne, og gjenta det hele to ganger. Til slutt skriver du opp resultatet av den høyeste PEF-verdien i PEF-registreringsskjemaet ditt.

Hvis du har astma, viser PEF-verdiene som du kan oppnå i løpet av et døgn større endringer enn hos personer som ikke har astma. For å finne ut om variasjonen din er innenfor eller utenfor normalområdet, bør du gjøre målinger morgen og kveld over en periode på minst to uker. Bruk to til tre dager for å lære deg teknikken før du begynner å registrere verdiene. Bruk den samme PEF-måleren hver gang. 

Dersom gjennomsnittet av resultatene dine morgen vs. kveld over en to-ukers periode varierer med 10 prosent eller mer (13 prosent eller mer hos barn), støtter det mistanken om at det foreligger astma. 

Vil du vite mer?

Astma hos barn