Informasjon

PEF-måleren

PEF-apparatet brukes til å måle topphastigheten på luften som pustes ut, "peak expiratory flow". Det er et enkelt og praktisk verktøy til å overvåke din astma.

Hva og hvorfor?

En PEF-måler er et bærbart, håndholdt lite apparat som måler topphastigheten på luften som kommer fra lungene dine når du puster kraftig ut. PEF er en engelsk forkortelse for "peak expiratory flow", og måles i liter per minutt.

Ved astma er slimhinnene i luftveiene hovne og vanligvis betente, og ved anfall vil de bli trange og hindre luftpassasjen. Dette vil føre til at lufthastigheten ut av lungene blir redusert, og PEF vil derfor bli lavere. PEF-måleren vil på denne måten gjenspeile hvor trange luftveiene er. Under et astmaanfall vil PEF bli svært lav, men allerede flere dager før kan verdien falle, og slik antyde at en forverring er på vei. Dersom du regelmessig måler PEF, vil du oppdage denne forverringen, og dermed kunne øke medisineringen og unngå at anfallet oppstår.

Ved å måle PEF vil du også lettere kunne finne ut hvilke ting du reagerer på. Dersom du har allergisk astma og f.eks. reagerer mot katt vil du kunne se at PEF faller etter at du har vært i kontakt med en katt.

Alle som har astma, spesielt dersom de har mye plager, bør anskaffe seg en PEF-måler og gjøre regelmessige målinger. Barn har spesielt stor nytte av å bruke PEF-måler, ettersom de ofte kan ha vanskeligheter med å kjenne igjen symptomene på forverring av astmaen. PEF-måleren kan brukes av barn helt ned til 5-årsalder.

Hvordan?

Det er enkelt å bruke en PEF-måler. Du skal stå oppreist når du gjør målingen. Først må du nullstille apparatet og holde det klart i hånden. Deretter puster du dypt inn for å fylle lungene helt med luft. Plasser målerens munnstykke i munnen, og pass på at leppene dekker godt rundt så det ikke kan komme luft ut på sidene av munnstykket. Hold måleren på sidene. Så puster du luften fra lungene ut så hardt og raskt du klarer (i ett utpust). Målingen er nå gjort, og du kan lese av PEF-verdien. Skriv opp denne, og gjenta det hele to ganger. Til slutt skriver du opp resultatet av den beste PEF-verdien i astmadagboken din.

Forskjellige personer har forskjellige PEF-verdier, så dersom det skal ha noen verdi å gjøre målingene, er det nødvendig at du vet hva som er din "personlige rekord". Denne verdien kan du bruke som sammenligning for å vurdere svingninger i sykdommen, spesielt for å fange opp forverringer. For å finne din personlige rekord bør du gjøre målinger 2-3 ganger daglig over en periode på ca. 3 uker i en fase der astmaen er godt kontrollert, og du har få symptomer. Dersom resultatene av dine beste målinger i løpet av et døgn varierer med mer enn 20% eller mer, dvs. PEF faller til under 80% av din personlige rekord, tyder det på ukontrollert astma. Et annet tegn på ukontrollert astma er når astmasymptomer påvirker dagligdagse gjøremål. I begge tilfeller bør du ta kontakt med helsepersonell. 

Etter å ha funnet din beste PEF-verdi, er det vanligvis tilstrekkelig å gjøre målinger en gang daglig. Dersom PEF faller til under 90% av din personlige rekord, dersom du opplever symptomer, kommer i nærkontakt med stoffer du er allergisk mot, eller dersom du blir forkjølet, bør du gjøre hyppigere målinger, og eventuelt ta kontakt med helsepersonell.

Vil du vite mer?

Astma hos barn