Informasjon

PET - Positron emisjons tomografi

Hvilke begrensninger har PET?

PET kan gi falske resultater dersom din kjemiske balanse er unormal. Særlig gjelder det pasienter med diabetes eller pasienter som har spist de siste timene før undersøkelsen, fordi det kan påvirke blodsukkeret og insulinmengden i kroppen. Siden det radioaktive stoffet forsvinner så raskt og virker bare en kort tid, må det produseres i et laboratorium nær ved PET-maskinen. Det er viktig at du kommer i tide til undersøkelsen.

PET utføres av en lege som er spesialist i nukleærmedisin, og som har erfaring med PET. I Norge kan man i 2019 foreta en PET/CT-undersøkelse på Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål), St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet (Elverum/Lillehammer) og hos Aleris Helse i Oslo.

Nytten av PET-bilder øker når de inngår i en større diagnostisk utredning. Særlig sammenligninger med andre bildemetoder som CT og MR, er nyttig. Som allerede nevnt, vil en kombinasjonsundersøkelse av PET og CT gi nøyaktigere opplysninger om beliggenheten av eventuelle funn.

Det er fortsatt noe usikkerhet om presisjonen til PET, det vil si risikoen for å gjøre falske positive og negative funn.

Forrige side Neste side