Informasjon

PET - Positron emisjons tomografi

Hva brukes PET til?

Oftest brukes PET til å påvise kreftsykdom, foreta stadieinndeling av kreft og til å undersøke virkningene av kreftbehandlingen på kreftvevet. Mens andre bildemetoder som røntgen, CT og MR kun viser bilder av "utseendet" til en kreftsvulst, kan PET vise om svulsten er aktiv eller inaktiv - det vil si skille arrvev fra aktivt svulstvev. Slik kunnskap kan være avgjørende for den videre behandlingen av en pasient. Undersøkelsen kan også brukes til å finne kilden til en kreftsykdom med spredning, skille mellom godartet og ondartet svulst. Spesielt nyttig har PET vist seg å være ved lungekreft, malignt melanom, spiserørskreft, kreft i hode og halsregion, skjoldkjertelkreft, brystkreft, kreft i tykktarm og endetarm, eggstokkkreft, lymfekreft.

PET gir i tillegg viktig prognostisk informasjon og kan brukes i vurdering av behandlingsrespons allerede tidlig i et behandlingsopplegg for en rekke kreftformer (eks. lymfom og brystkreft).

Det tas bilde av hele kroppen. Ofte kombineres PET- og CT-bilder, eventuelt MR-bilder, slik at man oppnår en mer presis lokalisering av de forandringene som måtte påvises. PET-bilder av hjernen kan brukes til å utrede pasienter med hukommelsesforstyrrelser av ukjent årsak, som mistenkes for å ha en hjernesvulst, som har epilepsi (krampeanfall) som ikke bedres med medisiner og som kan være kandidater for kirurgi.

PET-bilder av hjertet kan brukes til å fastslå blodstrømmen til hjertemuskelen og kan bidra i vurderingen av koronarsykdom (angina pectoris og hjerteinfarkt). PET-bilder av hjertet kan også brukes til å påvise om områder av hjertet som har nedsatt funksjon, fortsatt er i live eller om det bare er arrvev etter tidligere hjerteinfarkt. PET kan bidra til å skille ikke-fungerende hjertemuskulatur fra muskulatur som kan ha nytte av en behandling, som f.eks. angioplastikk eller koronar by-pass, behandlinger som kan bedre blodstrømmen og hjertefunksjonen. PET er særlig nyttig til dette formålet hos overvektige, fordi fettvevet i liten grad demper strålingen.

Forrige side Neste side