Informasjon

PET - Positron emisjons tomografi

Hva skjer ved PET-undersøkelsen?

Før undersøkelsen starter, lages et radioaktivt stoff i en maskin som kalles en syklotron, og stoffet "festes" til et vanlig stoff i kroppen, oftest glukose (blodsukker, 18F-merket deoksiglukose, 18F-FDG), men noen ganger til ammonium eller vann. Så snart dette stoffet er sprøytet inn i pasienten, konsentreres stoffet på områder i kroppen med høy celleaktivitet og påvises med PET-maskinen.

Ulike farger eller grader av lysintensitet på et PET-bilde representerer ulike mengder av vev eller organfunksjon. For eksempel vil friskt vev bruke glukose som energikilde, og noe av den radioaktivt merkede glukosen vil vises på PET-bildet. Kreftvev, som bruker mer glukose enn normalt vev, vil ta opp mer av det radioaktive stoffet og fremtre som lysere enn normalt vev på PET-bilder.

Forrige side Neste side