Informasjon

PET - Positron emisjons tomografi

Forberedelser til undersøkelsen

PET utføres vanligvis poliklinisk, det vil si på pasienter som ikke er innlagt på sykehuset. Legen vil gi deg detaljerte instruksjoner om hvordan du skal forberede deg til undersøkelsen. Ha på deg komfortable, ikke for stramme klær. Du bør ikke ha spist de siste seks timene før undersøkelsen, men du oppfordres til å drikke vann. Du må holde deg god og varm i timene forut for undersøkelsen, for "frost i kroppen" kan forstyrre tolkningen. Legen vil informere deg om bruk av eventuelle faste medisiner før undersøkelsen.

Forrige side Neste side