Informasjon

PET - Positron emisjons tomografi

Hvordan ser "PET-maskinen" ut?

PET-maskinen har et hull i midten og ser ut som en stor smultring. Inne i denne maskinen er det mange ringer som registrerer utsendingen (emitteringen) av positroner fra det radioaktive stoffet som er sprøytet inn i kroppen din, og som gjør det mulig å framstille et bilde av kroppen din. Mens du ligger på undersøkelsesbordet, beveges bordet inn i hullet i maskinen. Bildene vises på en skjerm på en datamaskin i kontrollrommet der undersøkelsen foregår.

Nyere maskiner har bygd sammen PET og CT i én scanner som bidrar til bedre bilder av lokalisasjon.

Forrige side Neste side