Informasjon

PET - Positron emisjons tomografi

Temaside om Korona

Vil jeg merke noe under undersøkelsen?

Innsprøytingen av det radioaktive stoffet er som et vanlig sprøytestikk. Du ligger og slapper av. Under selve bildeopptaket må du ligge i ro. Noen kan kanskje føle litt tendens til klaustrofobi, og for noen kan det være vanskelig å ligge helt i ro så lenge. Du vil ikke føle noe ubehag på grunn av radioaktiviteten som er i kroppen din. Det radioaktive stoffet vil raskt forsvinne etter undersøkelsen og innebærer ingen helserisiko for deg.

Forrige side Neste side