Informasjon

PET - Positron emisjons tomografi

Fordeler og ulemper med undersøkelsen

Fordi PET gjør det mulig å studere kroppsfunksjoner, kan det hjelpe legene til å påvise endringer i biokjemiske prosesser som tyder på sykdom før det opptrer endringer i anatomien ved f.eks. CT- eller MR-undersøkelser.

Fordi radioaktiviteten er svært kortvarig, blir strålebelastningen på deg svært lav. Strålingen er så liten at den ikke påvirker normale prosesser i kroppen din.

Det radioaktive stoffet kan utsette et foster for stråling hvis du er gravid, eller det kan kommer over i morsmelken dersom du ammer. Risikoen for fosteret eller barnet må vurderes opp mot den mulige nytten av PET-undersøkelsen.

Forrige side Neste side