Informasjon

Røntgen av ryggen

Røntgen av ryggen fremstiller de benede delene av ryggsøylen. Mellomvirvelskiver, ryggmargen og nerver er ikke synlige på vanlig røntgen, men avstanden mellom ryggvirvlene viser høyden på mellomvirvelskivene.

Ryggen

Ryggsøylen

Ryggen består av den benede ryggsøylen, spinalvæsken og ryggmargen med nerver. Ryggsøylen består av 7 nakkevirvler, 12 brystvirvler, 5 lendevirvler, korsbeinet og halebeinet. Mellom hver av virvlene ligger det en mellomvirvelskive. Denne skiven fungerer som en støtpute. Med alderen kan skiven sprekke, innholdet tyte ut og det kan presse på nerver. Ryggmargen ligger inne i ryggsøylen, beskyttet av beinvevet og spinalvæsken som er den vandige væsken som omgir ryggmargen. Ut fra ryggmargen går det nerver som utgjør nerveforsyningen til kroppen nedenfor hodet.

Hva er røntgen av ryggen?

Røntgen av ryggen fremstiller de benede delene av ryggsøylen. Mellomvirvelskiver, ryggmargen og nerver er ikke synlige på vanlig røntgen, men avstanden mellom ryggvirvlene viser høyden på mellomvirvelskivene. Ved normal undersøkelse finnes normal skjelettstruktur uten kalkpåleiringer og med normale kurver, normal høyde på mellomvirvelskivene og leddene mellom ryggtaggene på ryggvirvlene.

Når gjøres røntgen av ryggen?

Undersøkelsen gjøres ved utredning av ryggplager og mistanke om nerveutfall som skriver seg fra ryggen. Undersøkelsen gjøres også ved ryggskader.

Se animasjon om røntgen

Undersøkelsen

Skal man ta bilder av lendedelen av ryggen, korsryggen, vil røntgenavdelingen kunne anbefale at du har tømt tarmen. I så fall tar du et avføringsmiddel kvelden før og et klyster om morgenen undersøkelsesdagen. Forøvrig er ingen spesielle forberedelser påkrevet. Undersøkelsen er uten ubehag, men fordi du må snu og vendes litt på, kan det utløse smerter dersom du har vondt i ryggen fra før.

Metallgjenstander som knapper, glidelås, belter, smykker, etc. må fjernes fra undersøkelsesområdet da de kan forringe kvaliteten på bildene. Bilder blir tatt av deg liggende og/eller stående. Bilder tas alltid forfra og fra siden. Andre retninger (projeksjoner) kan også være aktuelle. Du må ligge i ro under undersøkelsen. For å unngå uskarpe bilder er det en fordel om du holder pusten akkurat ved bildeopptak.

Hvilke funn kan gjøres?

En lang rekke funn kan gjøres, og det vil føre for langt å gå i detaljer om det. Av hyppige funn som gjøres, er påvisning av redusert høyde på mellomvirvelskiver, slitasje med forkalkninger, beinskjørhet, sammenfall av ryggvirvel, skader eller sykdom på ryggtagger, bruddskader, medfødte misdannelser, tegn til infeksjon, spredning av kreftsykdom til ryggvirvler (metastaser).

Noen ganger kan videre utredning med MR, CT, PET, scintigrafi eller myelografi være nødvendig.

Vil du vite mer?

Animasjoner