Informasjon

Scintigrafi av nedre urinveier

Scintigrafi er en undersøkelse der kroppen tilføres små mengder radioaktive stoffer (isotoper) for å fremstille bilder av de indre organene.

Hva er urinveiene?

Urinen som lages i de to nyrene, samler seg i hvert nyres nyrebekken. Fra nyrebekket føres urinen ned de to urinlederne til urinblæren. Hos kvinnen fører et urinrør på ca. 3-4 cm urinen ut av kroppen. Hos mannen er urinrøret 10-15 cm langt og passerer gjennom prostatakjertelen.

Hva er scintigrafi?

Scintigrafi er en undersøkelse der kroppen tilføres små mengder radioaktive stoffer (isotoper). Undersøkelsen foregår i to etapper. Først sprøytes de radioaktive stoffene direkte inn i kroppen (urinblæren). Ved hjelp av et apparat som registerer den radioaktive strålingen fra stoffene, dannes det et bilde - et scintigram. Bildet er en samling punkter og gir ikke noen presis fremstilling av de organene som studeres, men informasjonen kan være til stor nytte for å løse ditt medisinske problem.

Hva er scintigrafi av nedre urinveier?

Nyrescintigrafi er en spesialundersøkelse som brukes til å bedømme funksjon og struktur til nyrene, så vel som blodgjennomstrømmingen av nyrevevet. Undersøkelsen brukes særlig til å undersøke småbarn med hyppige urinveisinfeksjoner. Hos noen av dem kan årsaken være at urin strømmer tilbake fra urinblæren til urinlederne, særlig når de tisser og urinblæren trekker seg sammen. Normalt skal ikke urinen strømme tilbake til urinlederne. Hvis det skjer, betegnes tilstanden som en refluks.

Undersøkelsen brukes også noen ganger til å bedømme blodgjennomstrømmingen av nyrene, særlig i de tilfeller med høyt blodtrykk som man tror skriver seg fra nyrene.

Indikasjoner

Hos småbarn med gjentatte urinveisinfeksjoner der legen mistenker at det foreligger refluks fra urinblæren til urinlederne. Unntaksvis i utredningen av pasienter med høyt blodtrykk.

Undersøkelsen gjøres sjelden fordi den er erstattet av andre teknikker.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Pasienten plasseres liggende. Et tynt urinkateter settes inn i urinrøret og føres opp i urinblæra. Saltvann som inneholder radioaktivt merkede stoffer spøytes inn i blæren inntil blæren er helt full. Den som undersøkes, får så beskjed om å tisse. Mens blæren fylles og mens vedkommende tisser tas det bilder av urinblæren og urinlederne for å se om det oppstår refluks. Kateteret fjernes når bildeopptaket er avsluttet.

Vurdering av unormalt funn

En lett refluks av urin til urinlederne er normalt og krever ingen behandling. Mer utbredt refluks kan kreve kirurgisk korreksjon.

Vil du vite mer?

  • Om vesikoureteral refluks
  • Om isotopcystografi (for helsepersonell)