Informasjon

Scintigrafi av nyrene

Scintigrafi er en bildeundersøkelse der kroppen tilføres små mengder radioaktive stoffer (isotoper). Testen utføres både hos voksne og barn for å studere nyrenes funksjon og for å påvise sykdommer, skader eller defekter i nyrevevet.

Nyrene

Vi har to nyrer. De ligger an mot bakveggen av bukhulen, like inntil og på hver side av ryggsøylen i nivå med de nederste ribbena. Nyrene har bønneform og de er ca. 10-12 cm lange. Nyrebekkenet henger sammen med nyrene og samler opp urinen som lages. Fra nyrebekkenet renner urinen via urinlederne ned til urinblæra og derfra ut via urinrøret. Blodet strømmer til nyrene via en pulsåre (nyrearterien) som avgår fra hovedpulsåren i buken.

Nyre, lengdesnitt

Den sentrale oppgaven til nyrene er å rense blodet for avfallsstoffer og delta i reguleringen av væskebalansen i kroppen. Ved økt inntak av væske vil nyrene skille ut mer urin.

Hva er scintigrafi?

Scintigrafi er en bildeundersøkelse der kroppen tilføres små mengder radioaktive stoffer (isotoper). Undersøkelsen foregår i to etapper. Først sprøytes de radioaktive stoffene direkte inn i blodet. Disse stoffene er laget slik at de først og fremst konsentreres i de organene i kroppen man ønsker å undersøke (nyrene). Dette tar noe tid, slik at det er ventetid mellom innsprøytingen og bildeopptaket. Ved hjelp av et apparat som registerer den radioaktive strålingen fra stoffene, dannes det et bilde - et scintigram. Bildet er en samling punkter og gir ikke noen presis fremstilling av de organene som studeres, men informasjonen kan være til stor nytte for å løse ditt medisinske problem.

Hva er nyrescintigrafi av nyrene?

Testen utføres både hos voksne og barn for å studere nyrenes funksjon og for å påvise sykdommer, skader eller defekter i nyrevevet. Scintigrafi av nyrene kan utføres med to ulike metoder: Nyrescintigrafi eller isotoprenografi. Undersøkelsene brukes både hos barn og voksne. Isotoprenografi er ideelt hos barn fordi de radioaktive stoffene som brukes, er mindre skadelige sammenlignet med kontraststoffer som brukes ved røntgenprosedyrer.

Ved en normal scintigrafi av nyrene ses lik blodstrøm i høyre og venstre nyre. I løpet av 10 minutter skal 50% av de radioaktive stoffene være utskilte.

Når gjøres scintigrafi av nyrene?

Nyrescintigrafi

Undersøkelsen brukes til bestemmelse av nyrenes størrelse, leie og funksjon. Den er særlig egnet til å vise forskjeller mellom de to nyrene fordi man kan sammenligne nyrefunksjonen i de to nyrene.

Isotoprenografi

Denne undersøkelsen er nyttig når urinstrømmen fra den ene eller begge nyrene er hemmet, f.eks. hvis en nyrestein blokkerer urinlederen. Undersøkelsen brukes også til å vurdere om det er en innsnevring i nyrearterien, noe som forekommer hos en liten andel av dem med forhøyet blodtrykk.

Undersøkelsen

Undersøkelsen starter med at det radioaktive stoffet sprøytes inn i en blodåre i armen. Ved scintigrafi venter man så i 2-3 timer før bilder blir tatt. Ved isotoprenografi starter man med å ta bilder nokså umiddelbart. Tidlige bilder viser de store blodårene og begge nyrene. Etterhvert ses aktivitet i nyrevevet. Etter 5 min bør samlesystemet (nyrebekken og urinledere) være synlig. Det tas så flere bilder hvert 20. minutt der man får et inntrykk av hvor godt nyrene fungerer. I en del tilfeller vil man et stykke ut i undersøkelsen sprøyte inn i blodåren din et legemiddel (captopril eller et vanndrivende middel) som bl.a. kan gjøre det lettere å vurdere om det foreligger en innsnevring av nyrearterien.

Du kan sitte eller ligge når bildene tas. "Fotoapparatet" (gammakameraet) plasseres mot ryggen over nyrene. Ved isotoprenografi er samlet undersøkelsestid ca. 45 minutter.

Pasientforberedelser

Ved nyrescintigrafi er ingen forberedelser nødvendige. Ved isotoprenografi anbefales at du drikker 2-3 glass med vann før undersøkelsen.

Hva kan man finne?

Ensidig hemmet utskillelse av urin i samlesystemet kan skyldes en nyrestein eller en svulst. Nedsatt blodtilførsel kan være uttrykk for innsnevring i nyrearterien. Undersøkelsen kan også være nyttig i vurderingen av nyresvikt og i oppfølgingen av pasienter som har gjennomgått nyretransplantasjon.

Videre utredning vil noen ganger være påkrevet. De vanligste undersøkelsene er da ultralyd, CT, MR eller angiografi.

Vil du vite mer?

  • Om røntgen (urografi) av nyrene
  • Om ultralyd av nyrene
  • Om CT av nyrer og urinveier
  • Om angiografi
  • Om scintigrafi av nyrene (for helsepersonell)