Informasjon

Scintigrafi av testiklene

Scintigrafi er en undersøkelse der kroppen tilføres små mengder radioaktive stoffer (isotoper). Etter at stoffet er sprøytet inn i blodet, tas det opp i testiklene. Testen kan brukes for å vurdere akutte, smertefulle hevelser i testiklene, men i de fleste tilfeller gjøres det ultralydundersøkelse i stedet.

Hva er scintigrafi?

Scintigrafi er en undersøkelse der kroppen tilføres små mengder radioaktive stoffer (isotoper). Undersøkelsen foregår i to etapper. Først sprøytes de radioaktive stoffene direkte inn i blodet. Disse stoffene er laget slik at de først og fremst konsentreres i de organene i kroppen man ønsker å undersøke (f.eks. testiklene). Dette kan ta noe tid, slik at det er ventetid mellom innsprøytingen av isotopene og bildeopptaket. Ved hjelp av et apparat som registerer den radioaktive strålingen fra stoffene (gammakamera), dannes det et bilde - et scintigram. Bildet er en samling punkter og gir ikke noen presis fremstilling av de organene som studeres, men informasjonen kan være til stor nytte for å løse ditt medisinske problem.

Hva er testikkelscintigrafi?

Testen kan utføres som øyeblikkelig hjelp for å vurdere akutte, smertefulle hevelser i testiklene. Imidlertid vil man i de fleste tilfeller foretrekke å gjøre ultralydundersøkelse fremfor scintigrafi.

I uklare tilfeller kan scintigrafi være nyttig for å kunne skjelne en akutt betennelse fra en tilstand der en testikkel har snudd seg opptil 360 grader, noe som medfører fare for at testikkelen mister blodforsyningen og kan dø. Også i vurderingen av skader, svulster og oppfylninger kan testen unntaksvis brukes. En normal undersøkelse viser jevn fordeling og konsentrasjon av det radioaktive stoffet.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Pasienten ligger under gammakameraet. Penis festes med tape til bukveggen. Det radioaktive stoffet sprøytes inn i blodåren, f.eks. i armen. Først studeres blodstrømmen i pungen. Dernest vurderes fordelingen av det radioaktive stoffet i pungen. Er det et område hvor konsentrasjonen av stoffet er høyere enn ellers? Samlet undersøkelsestid er 30-45 minutter.

Pasientforberedelser

Ingen pasientforberedelser er nødvendige og undersøkelsen er ikke forbundet med ubehag.