Informasjon

Temperaturmåling

Kroppens temperatur er en god indikator på sykdom. Feber defineres som temperatur over 38°C målt i endetarmen.

Kroppens temperatur er en god indikator på om det foreligger en infeksjonssykdom, hvis temperaturen er målt korrekt.

Bestemmelse av kroppstemperatur er en viktig opplysning når en skal vurdere en syk person. Påvisning av infeksjoner hviler i høy grad på korrekt registrering av kroppstemperaturen.

Regulering av kroppstemperaturen

Kroppens temperatur kontrolleres og reguleres av det termoregulatoriske senter i hjernen (hypothalamus), hvorfra det mottas informasjon fra perifere termoreseptorer rundt om i kroppen og fra blod fra halspulsåren. Under normale omstendigheter holdes kroppens kjernetemperatur konstant på tross av endringer i omgivende temperatur fordi det termoregulatoriske senter tilpasser kroppens varmeproduksjon med eventuell frigjøring av varme.

Feber

Den normale kroppstemperatur avhenger av målestedet og varierer fra 37ºC i endetarmen til i gjennomsnitt 36,6ºC i øret og i munnen. Under armhulen er temperaturen omkring 1ºC under temperaturen i endetarmen.

Over døgnet kan temperaturen variere noe med laveste temperatur om morgenen og høyeste om kvelden. Eggløsning og fysisk aktivitet kan forhøye kroppstemperaturen med cirka 0,2o–0,5oC. Normal kroppstemperatur vil i tillegg variere med alder og er vanligvis lavere hos eldre personer.

Feber defineres som temperatur over 38°C målt i endetarmen. Temperaturen målt i endetarmen er mest pålitelig og bør benyttes om man har behov for presise mål. 

Målemetoder

Måling av temperaturen i endetarmen eller øret er de mest benyttede metoder. Endetarmsmålingene er de mest pålitelige, mens øremålinger kan påvirkes av ytre faktorer og gir ikke alltid presise mål. Andre metoder er:

  • Pannetermometer er en ny målemetode der kjernetemperaturen beregnes ut fra hudtemperaturen ved tinningpulsåren. Det finnes forskjellige måleutstyr. Metoden anbefales ikke i sykehus.
  • Munnhuletermometer brukes mye f.eks. i USA, men mindre i Skandinavia. Målingene er vist å være mer unøyaktige enn målinger i endetarmen. Måles temperaturen i munnen, ligger verdiene ca 1/2 grad under verdiene fra endetarmen. 
  • Måling av temperaturen i armhulen. Er unøyaktig og bør unngås, men anvendes en del hos barn.

Ved ekstreme kroppstemperaturer kan perifere temperaturmålinger (i øret, over tinningpulsåren, i armhulen eller i munnen) være så mye som 1 til 2 grader høyere eller lavere enn hva den faktiske kroppstemperaturen er, dette i følge en metaanalyse (Annals of Internal Medicine, Nov 2015).

Måleprosedyren

Måling av temperaturen i endetarmen

Det har vært vanlig å bruke kvikksølvtermometer. Bekymring for kvikksølvforurensning har medført at mange har skiftet over til elektroniske termometre. Det er god overensstemmelse mellom målinger med kvikksølvtermometre og elektroniske termometre.

Termometeret føres inn i endetarmen i retning mot navlen. Det plasseres 3-5 cm innenfor åpningen hos voksne og 2-3 cm hos barn i ca. to minutter.

Mulige ulemper med metoden er at det tar litt lengre tid enn alternativene, noen opplever målingen som ubehagelig og termometeret må rengjøres etter bruk - selv om det brukes en plasthylse rundt termometeret.

Måling av temperaturen i øret

På spissen av øretermometeret sitter en infrarød sensor som registrerer den elektromagnetiske strålingen fra det vev som sensoren peker mot. Trommehinnetermometeret er beregnet på at sensoren skal treffe selve trommehinnen og registrere strålingen fra denne. For å sikre seg at sensoren treffer trommehinnen, kan øregangen forsøkes rettet ut ved å trekke øreflippen nedover og bakover.

Temperaturmåling i øret er rask å utføre (tar noen sekunder), hygienisk og pasientvennlig. Eksempelvis spares mye tid ved å måle temperaturen i øret i stedet for i rektum - det kan være av betydning når temperaturen skal måles på mange pasienter, f.eks. på store sykehusavdelinger.

Ulempen er at flere forhold kan påvirke målingen, f.eks. hårvekst i øregangen, mens ørevoks synes å forstyrre målingen mindre. Flere studier har funnet relativt dårlig samsvar mellom gjentatte målinger (reproduserbarhet). Øretemperaturen synes å ligge litt under endetarmstemperaturen. Ved øremåling risikerer man å overse 3-4 ut av ti med feber målt i endetarmen.

Det er således tvil om temperaturmåling i øret kan anbefales, og det tilrås å måle endetarmstemperaturen.

Vil du vite mer?