Informasjon

Ultralyd av nyrer og urinveier

Hvilke funn kan man gjøre?

Nyrestein kan påvises med ultralyd, men røntgen (urografi) er i denne sammenheng en bedre undersøkelse. Steiner mindre enn 5 mm kan lett overses ved ultralyd.

Ved blokkering av urinveiene kan ultralyd benyttes, men andre undersøkelser kan gi mer presise bildefremstillinger av årsaken til avstengningen. Den dominerende årsaken til blokkeringen er nyrestein, andre årsaker er svulster, arrforandringer etter infeksjon, medfødte feil, forandringer på bakre bukvegg.

Ultralyd kan vise nyrestørrelsen, bredden på nyrevevet og kan avklare om det foreligger hydronefrose (utvidet samlesystem). Dersom dette er et medfødt avvik egner ultralyd seg godt til å følge utviklingen av dette. 

Forsnevring av nyrearterien forekommer og det kan ved hjelp av Doppler-teknikk demonstreres som nedsatt blodstrøm i nyren.

Ved funn av svulst eller oppfylning i nyren vil ultralyd avklare om det er en cyste (væskefylt hulrom) eller fast svulst. Cyster er et svært allminnelig funn ved ultralyd av nyrene, og de er nesten alltid godartede. Funn av en fast svulst gjør at legen undersøker om det er innvekst i omliggende vev, om det foreligger spredning (metastaser) til lymfeknuter eller til leveren. En sjelden gang kan man finne abscesser (pussfylte hulrom) i eller utenpå nyren.

Urinblæren

Svulster i urinveiene finnes hyppigst i urinblæren. Svulstene varierer i form. Luft og avføring i tykktarmen kan lett mistolkes som blæresvulster. Ultralyd sammen med CT og MR brukes i diagnostikken, men viktigst er cystoskopi som gjør det mulig å inspisere svulsten direkte samt å ta vevsprøver (biopsier). Ultralyd kan også påvise utposninger på urinblæren, såkalte blæredivertikler.

Prostata

Prostata undersøkes med transrektal ultralyd. Det betyr at et ultralydhode (en probe) føres inn i endetarmen (rektum). Undersøkelsen kan vise den totale størrelsen på prostata og kan påvise små oppfylninger i kjertelen. Ultralyd skiller ikke særlig godt mellom godartede og ondartede svulster, selv om fortetninger som ligger ute i kanten på kjertelen ofte er ondartede. MR synes å gi de beste tilleggsopplysninger om ev. svulster i prostata.

Pungen og testiklene

Ultralyd er den foretrukne bildeundersøkelsen hvis man leter etter svulster i pungen, men scintigrafi og MR er alternativer. Ultralyd kan skille mellom svulst i testikkelen og godartede cyster i bitestikkelen. Ved akutte smerter i testiklene er ultralyd med Doppler-teknikk en god undersøkelse til å skille mellom en vridd testikkel (testikkeltorsjon), akutt betennelse i bitestikkelen (epididymitt)og akutt betennelse i testikkelen (orchitt). Hos små gutter hender det at testiklene ikke har kommet ned i pungen etter fosterstadiet. Ultralyd er da velegnet til å finne testiklene.

Forrige side Neste side