Informasjon

Urografi - røntgen av nyrer og urinveier

Ved røntgenundersøkelse av nyrer, nyrebekken, urinledere og urinblære brukes kontrastvæske for å få gode bilder. På fagspråket betegnes undersøkelsen som urografi. Bildene gir informasjon om både utseende og funksjon til nyrene og urinveiene.

Nyrer og urinveier

Nyre - binyre - blære - urinveier

Vi har to nyrer. De ligger an mot bakveggen av bukhulen, like inntil og på hver side av ryggsøylen i nivå med de nederste ribbena. Nyrene har bønneform og de er ca. 10-14 cm lange. Nyrebekkenet henger sammen med nyrene og samler opp urinen som lages. Fra nyrebekkenet renner urinen via urinlederne ned til urinblæra og derfra ut via urinrøret. Blodet strømmer til nyrene via pulsårer (nyrearterier) som avgår fra hovedpulsåren i buken. Nyrebekken, urinledere og urinblære betegnes også nyrenes samlesystem.

Den sentrale oppgaven til nyrene er å rense blodet for avfallsstoffer og delta i reguleringen av væskebalansen i kroppen. Ved økt inntak av væske vil nyrene skille ut mer urin. Ved blokkering et eller annet sted i samlesystemet vil området ovenfor, f.eks. deler av urinlederen og nyrebekkenet, utvides og tilstanden benevnes hydronefrose.

Neste side