Informasjon

Urografi - røntgen av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Indikasjoner

Undersøkelsen brukes lite i våre dager. Dels fordi bruken av kontrast og den store røntgenbestrålingen du som pasient utsettes for, er uheldig. Men først og fremst fordi ultralyd og CT av nyrene er bedre undersøkelser og mindre belastende.

Ultralyd, og unntaksvis urografi, er nødvendig i den tidlige utredningen av mange urinveisproblem, særlig i diagnostikken av blod i urinen, svulster, gjentatte infeksjoner, nyrestein, akutte kolikkpregede smerter i flankene, skader eller sykdom på nyrer, nyrebekken eller urinledere.

Forrige side Neste side