Informasjon

Urografi - røntgen av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Pasientforberedelser

Ved planlagt undersøkelse må tarmen være tømt for at bildene skal bli skarpe. Vanligvis er det tilstrekkelig at du tar et par avføringspiller kvelden før undersøkelsen og et klyster om morgenen undersøkelsesdagen (f.eks. Toilax kombinasjonspakning). Røntgenavdelingen du skal til vil være behjelpelig med anbefaling av metode for tarmtømning. Barn og eldre kan kreve andre regimer.

Ulike røntgenavdelinger har ulike regler om faste før undersøkelsen, som regel anbefales 4 timer. Følg instruksene fra din røntgenavdeling! Viktige medisiner kan du ta med litt vann.

Dersom du er allergisk må du varsle ifra, særlig hvis du har reagert på kontrast tidligere. Har du diabetes, må du også varsle ifra. Bruker du diabetesmedisinen Glucophage, Metformin eller Orabet vil man anbefale at du ikke tar den på undersøkelsesdagen og til du har fått kontrollert at nyrefunksjon (kreatinin) er normalisert, f.eks. neste dag.

Kvinner i befruktningsdyktig alder må undersøkes på graviditet, eller undersøkelsen må foretas i løpet av de første 14 dagene etter menstruasjon. Dersom du er gravid, må røntgenavdelingen varsles.

Forrige side Neste side