Informasjon

Urografi - røntgen av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Undersøkelsen

Metallgjenstander som knapper, glidelås, belter, etc. fjernes fra undersøkelsesområdet. En røntgentett jodholdig kontrastvæske, 50-100 ml, sprøytes inn i en blodåre og konsentreres etter hvert i nyrene og urinveiene. Fremstillingen av nyrene er avhengig av mengden kontrast som når nyrene, mens fremstillingen av urinveiene avhenger i hovedsak av nyrenes evne til å konsentrere urinen. Etter at kontrasten er sprøytet inn, tas røntgenbilder med jevne mellomrom over de neste 20-30 minutter. Et avslutningsbilde tas etter at du har tømt urinblæren. For å unngå uskarphet i bildene blir du bedt om å holde pusten under bildeopptak. CT gjøres noen ganger som tillegg til urografien for å få en bedre bildefremstilling av forandringene i en nyre.

Undersøkelsen foregår ved at et oversiktsbilde tas av buken før kontrastvæsken sprøytes inn. Bildet brukes til å kontrollere at tarmen er tom og at nyrene lar seg avbilde. Avføring eller gass i tarmen kan skygge for nyrene og gjøre det vanskelig å tolke bildene. Det kan også forekomme forkalkninger og det er viktig å ha lokalisert disse før kontrasten overskygger dem. Kontrastmaterialet settes i blodet, vanligvis i albuebøyen. Under og kort tid etter innsprøytingen kan du føle varme som sprer seg i kroppen, føle metallsmak i munnen og i noen tilfeller kan kvalme og ubehag forekomme. Om disse plagene oppstår, bør du konsentrere deg om å puste dypt og langsomt. Ubehaget blir da mindre besværlig og går etter hvert over.

Det kan være aktuelt å forsinke kontrastpassasjen fra nyrene ned til urinblæren. Man strammer da et "spesialbelte" rundt magen din. Etter ca. 10 minutter slippes dette opp og det tas bilde umiddelbart etterpå.

Vanligvis tar undersøkelsen 45-60 minutter. Ved dårlig avløp på en eller begge sider kan undersøkelsen strekke seg over flere timer.

Forrige side Neste side