Informasjon

Urografi - røntgen av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Hvilke funn kan gjøres?

Oversiktsbildet kan vise forkalkninger, f.eks. nyrestein. Etter kontrastinnsprøytingen gransker røntgenlegen om nyrene er i normal posisjon, om nyrekonturene er normale, om nyrene er normalt store, om nyren og nyrebekkenet ser normale ut, om urinlederne har normal størrelse eller om det er tegn til tilstopping og tilslutt om urinblæren ser normal ut.

De vanligste unormale funn er endringer i størrelse, form og posisjon til nyrene, nyrebekkenet og urinlederne. Tilstopping i urinveiene skyldes i de aller fleste tilfeller nyrestein, sjeldnere en svulst som har vokst inn i urinlederen. Funn av nyrecyster (cyste er et væskefylt hulrom) er et hyppig funn og er som regel uten betydning, men kan være vanskelig å skille fra svulster på urografi. Svulster kan gi en utbukning på nyrekonturen, eventuelt en forskyvning av strukturer inne i nyren, eventuelt økt nyrestørrelse - særlig hvis oppfylningen ligger ved den ene nyrepolen. Et slikt funn vil bli utredet videre med ultralyd eller CT. Forøvrig er det mulig å påvise en lang rekke mer eller mindre sjeldne tilstander ved urografi, men det vil føre for langt å beskrive disse her.

Videre utredning av funn ved urografi er avhengig av hvilke funn som gjøres, men andre aktuelle undersøkelser er ultralyd, cystoskopi, CT, MR, nyrebiopsi.

Forrige side Neste side