Informasjon

Økt høydevekst

Medisinsk behandling av barn og ungdom med familiær høy lengdevekst var tidligere ganske vanlig. Dette frarådes nå, bortsett fra i ekstreme tilfeller.

Hva er økt høydevekst?

Økt høyde defineres som: 

 • Høyde over den øvre linjen (97,5 percentilen) på høydeskjemaet, det vil si på et nivå hvor vi finner færre enn 2,5 prosent av barna
 • Høyde som avviker betydelig fra det som var forventet med bakgrunn i foreldrenes høyde eller barnets tidligere vekst

Variasjoner i løpet av de to første leveårene er vanlige, og de kan som oftest ikke ses på som tegn på sykdom. Dette ses spesielt tydelig hos barn som ble født for tidlig, hvor det er vanlig med såkalt opphentingsvekst de to første årene.

Normal vekst

Veksten i høyde skjer raskt de første to leveårene, totalt er det vanlig å vokse 30-35 cm i den perioden.

Veksten i barneårene fra 2 til 10 år er relativt konstant:

 • 2 til 4 år: 5,5 til 9 cm per år
 • 4 til 6 år: 5 til 8,5 cm per år
 • 6 år frem til pubertet
  • Gutter: 4 til 6 cm per år
  • Jenter: 4,5 til 6,5 cm per år

I puberteten aksellererer lengdeveksten:

 • Gutter: 5 til 11 cm per år
 • Jenter: 6 til 10 cm per år
 • Etter puberteten avtar lengdeveksten raskt og blir null når epifyseskivene (vekstsonene) er lukket

Årsaker til økt høyde

Det er få tilfeller av økt tilvekst som kommer som resultat av sykdom. I de fleste tilfellene er årsaken arv fra foreldrene. Dette betraktes som en normal variant innen familien. Har man lange foreldre, kan man forvente å bli lenger enn gjennomsnittet. 

Blant de tilfellene som ikke kan tillegges arv, finnes flere mulige årsaker. I noen tilfeller er det en feil i barnets kjønnskromosomer. Den vanligste tilstanden i denne sammenhengen er Klinefelters syndrom (finnes hos 1 av 500 gutter), hvor barnet har ett X-kromosom for mye. Av andre tilstander hvor årsaken finnes i arveanlegget, finner vi sykdommer som påvirker omsetningen av bindevev i kroppen (eks. Marfans syndrom) og andre sjeldne tilstander som kjennetegnes av økt høydetilvekst.

Andre ikke-arvelige årsaker kan være for tidlig pubertet, forstyrrelser av kjønnshormoner, stoffskifteforstyrrelser (lavt stoffskifte (hypertyreose)) eller økt mengde veksthormon. Barn med for tidlig pubertet blir store sammenlignet med jevnaldrende i en kort periode, men slutthøyden etter avsluttet vekst blir kortere enn forventet. Barn med veksthormonforstyrrelser kan bli svært høye uten behandling, helt opp til over 240 cm (gigantisme).

Diagnostikk

Bakgrunnen for diagnosen er kontroll av barnets vekst ved hjelp av vekstkurver. Ved avvik må den bakenforliggende årsak utredes. Første steg på veien er da å gjøre et grovt overslag over forventet voksen høyde. Dette kan gjøres på to måter. Enten kan man ta røntgenbilder av venstre håndledd for å bestemme modningen på skjelettet, og deretter sammenligne denne med barnets alder. Eller man kan beregne slutthøyden med bakgrunn i foreldrenes høyde etter følgende formler:

 • Gutt: mors høyde + fars høyde + 13 cm. Summen deles på 2
 • Jente: mors høyde + fars høyde - 13 cm. Summen deles på 2.

Ved mistanke om underliggende sykdom kan det være aktuelt å måle nivåer av veksthormon, stoffskiftehormon og kjønnshormoner (f.eks. østrogener, testosteron) i blodet. Videre kan det være aktuelt å ta røntgenbilder for å undersøke om det foreligger en hormonproduserende svulst, og man kan ta genprøver hvis man tror at det kan være genetiske avvik.

Konsekvenser

Et barn med økt høyde vil kunne skille seg ut blant andre barn, noe som kan svekke selvbildet og i noen tilfeller føre til mobbing. I de senere år har det skjedd en endring på dette feltet, og det oppleves ikke nødvendigvis som noe negativt å være høy. I mange idretter kan det være et betydelig fortrinn.

Behandling?

Medikamentell behandling av barn og ungdommer med familiær økt høyde var tidligere ganske vanlig. Dette anbefales nå ikke lenger. Årsakene er at det er økt aksept for å være lang, og bivirkninger av behandlingen, blant annet økt risiko for nedsatt fruktbarhet og mistanke om økt risiko for kreft hos kvinner.

Dersom man finner at det er medisinske årsaker for å bremse veksten, er det nå vanlig å gjøre et lite kirurgisk inngrep i vekstsonene nær knærne. Dette er et lite og ufarlig inngrep. 

Hvis den økte tilveksten skyldes sykdom, vil behandlingen avhenge av den underliggende sykdommen.

Vil du vite mer?