Informasjon

Psykisk utviklingshemning - mental retardasjon

Tilstanden dreier seg ikke om psykisk lidelse, men om nedsatt intellektuell eller mental kapasitet. Årsaken er oftest medfødt og skyldes i mange tilfeller genetisk skade med eller uten kromosomavvik.

Hva er psykisk utviklingshemning?

Psykisk utviklingshemning er definert som en tilstand med forhindret eller ufullstendig utviklet forstand, særlig karakterisert av nedsatt intelligens i en slik grad at det er behov for behandling, spesielle tjenester eller trening. Synonymer er mental retardasjon og oligofreni.

Det norske begrepet psykisk utviklingshemning er misvisende, for det er ikke tale om en psykisk lidelse. På engelsk kalles det intellectual disability (intellektuell svakhet), hvilket gir en annen og kanskje mer korrekt oppfatning av tilstanden. Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin definisjon er "ufullstendig eller utilstrekkelig utvikling av den mentale kapasitet". Det amerikanske Akademi av Mental Retardasjon har tre krav i definisjonen av mental retardasjon:

  • Intellektuell kapasitet skal være klart under gjennomsnittet
  • Adaptiv adferd er mangelfull, det vil si redusert selvstendighet og sosial fungering i forhold til den aktuelle alder og kulturelle gruppe
  • Tilstanden skal være tilstede i løpet av barne- og ungdomstiden

En korrekt diagnose innen psykisk utviklingshemning er av avgjørende sosial, personlig, rettslig, økonomisk og pedagogisk betydning.

Neste side