Informasjon

Psykisk utviklingshemning (PUH)

Temaside om Korona

Økonomisk støtte

Personer med mental retardasjon vil oftest ha krav på grunnstønad og hjelpestønad, senere uførepensjon. Legen kan være behjelpelig med ytterligere informasjon om hvordan man går fram for å få den støtten man har krav på.

Forrige side Neste side