Informasjon

Psykisk utviklingshemning (PUH)

Temaside om Korona

Forekomst

Psykisk utviklingshemning er blant de hyppigst forekommende kroniske handikap i samfunnet. Vi regner at 1-2% av befolkningen har en moderat form for psykisk utviklingshemming, mens 0,3-0,5% har alvorlig psykisk utviklingshemming. Det er flest gutter/menn som lider av tilstanden.

Mental retardasjon er blant de hyppigst forekommende kroniske handikap i samfunnet og er et viktig folkehelseproblem på grunn av høy forekomst og stort behov for hjelpetjenester.

Forrige side Neste side