Informasjon

Psykisk utviklingshemning (PUH)

Temaside om Korona

En livslang skade

Psykisk utviklingshemning er en livslang funksjonshemming. Utviklingshemmingen er oftest et resultat av en diffus hjerneskade, og frontallappene i hjernen er alltid rammet. Konsekvensen av hjerneskaden vil særlig ramme oppmerksomheten, hukommelsen og psykomotorisk tempo, noe som samlet gir svikt i generell læreevne.

Forrige side Neste side