Informasjon

Psykisk utviklingshemning (PUH)

Temaside om Korona

Årsaker

Årsaker før fødselen

Dette utgjør 70% av tilfellene med svær psykisk utviklingshemning og 40-50% av tilfeller med moderat utviklingshemning. Noen arvelige sykdommer som Down syndrom, Klinefelters syndrom og Prader-Willi syndrom medfører psykisk utviklingshemming. Andre årsaker kan f.eks. være infeksjon hos mor under svangerskap, for tidlig født barn eller alkohol-/medikamentinntak under svangerskap (føtalt alkoholsyndrom).

Årsaker under fødselen

Det er usikkerhet omkring tallene. Tall fra undersøkelser varierer mellom 5-20% og tilskrives komplikasjoner i forbindelse med selve fødselen, f.eks. langvarig fødsel, oksygenmangel eller infeksjon.

Årsaker etter fødselen

Også her er det stor variasjon mellom undersøkelser: 1-12% tilskrives årsaker som infeksjoner og skader. Omsorgssvikt eller manglende stimulering kan også føre til mental retardasjon.

Forrige side Neste side