Informasjon

Psykisk utviklingshemning (PUH)

Temaside om Korona

Symptom

Foreldre fatter i mange tilfeller tidlig mistanke, basert på forsinket utvikling eller symptomer fra sentralnervesystemet. Barnet viser ofte redusert interesse for sine omgivelser. Barnet når ikke milepælene som forventet. Mistanke og vurdering med tanke på videre utredning bør skje ved tegn som:

  • Gjentatte kramper
  • Nevrologiske symptomer
  • Forsinket psykomotorisk utvikling
  • Avvikende utseende, herunder hår-, hud- og øyenforandringer
  • Spesiell lukt
  • Skjelettforandringer

Sykehistorien

For å klargjøre sykdomsbildet bør det innhentes informasjon om utviklingsperioden, skoleprestasjoner, familieforhold og medisinske og psykiatriske forhold. Til å kartlegge pasientens tilpasningsevne (adaptive ferdigheter) brukes tester som vurderer følgende områder i en persons liv:

  • Motorisk utvikling - grovmotorikk, finmotorikk, forflytning og bevegelighet
  • Dagligdagse ferdigheter - husarbeid, påkledning, renslighet og matlaging,
  • Kommunikasjon - evne til å uttrykke seg og forstå språk, lese- og skriveferdigheter og pengeforståelse
  • Sosial kompetanse - etablering og vedlikehold av vennskap, interaksjon med andre, deltakelse i menneskelige aktiviteter.
Forrige side Neste side