Informasjon

Psykisk utviklingshemning (PUH)

Temaside om Korona

Behandling

Generelt om behandlingen

For de fleste tilstandene med mental retardasjon finnes det ingen behandling som fjerner årsaken. Tidlig stimulering kan hjelpe barnet til å utnytte sine ressurser på en best mulig måte. Godt resultat krever innsats fra foreldre og flere yrkesgrupper som pedagoger, PPT-personale (PPT = Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), fysioterapeut, og helsesøster/lege. Det kan være hensiktsmessig å opprette ansvarsgruppe bestående av de mest sentrale terapeuter og habiliteringspersonale, for å beholde oversikt over og koordinere den samlede innsatsen. Et nært samarbeid med foreldrene er avgjørende for et vellykket habiliteringsarbeid.

Egenbehandling

Behandlingen er krevende for barna og familien. Stimulering og trening, både fysisk og psykisk er hjørnesteinene. Medikamenter benyttes bare dersom det er tilleggsproblemer som f.eks. epilepsi. Noen stoffskiftesykdommer krever spesialdietter.

Medikamenter

Medikamentell behandling har i utgangspunktet ingen plass i behandlingen av mental retardasjon. Unntak er tilleggsproblemer som f.eks. epilepsi.

Forrige side Neste side