Informasjon

Psykisk utviklingshemning (PUH)

Temaside om Korona

Prognose

Utsiktene vil være helt avhengig av årsak til og grad av mental retardasjon. Mange personer med moderat mental retardasjon vil i dagens samfunn bli boende i leiligheter med varierende grad av bistandsbehov fra det offentlige, og med dagtilbud som vernet arbeidsplass, arbeids- og treningssentra mm.

Personer med svær mental retardasjon vil som regel kreve døgnkontinuerlig hjelp, og spesialtilbud om dagen som atferdstrening, forskjellige former for sansestimulering og andre tilrettelagte tilbud. Mange av personene med moderat mental retardasjon vil være fysisk friske og ha utsikter til normal levealder.

Forrige side Neste side