Informasjon

For tidlig pubertet

Temaside om Korona

Behandling

I minst halvparten av tilfellene av for tidlig pubertet så vil de tidlige pubertale tegnene gå tilbake eller stoppe opp, og ingen behandling er påkrevd10.

Ofte vil legen være i tvil om det er behov for aktiv behandling. Noen ganger vil legen vente og se det an litt før han eller hun bestemmer seg for å sette i verk behandling. Ved usikkerhet om diagnosen og mulighet for annen underliggende sykdom, bør barnet henvises til spesialist i barnesykdommer. Dersom en underliggende sykdom er skyld i tilstanden, må behandlingen rettes mot denne tilstanden.

Dersom den fortidlige puberteten må behandles, er dette en spesialistoppgave. Målet med behandlingen er å forbedre slutthøyden (unngå kortvoksthet) og sikre tilfredsstillende psykososial utvikling. Behandlingen av sentral type for tidlig pubertet består i månedlige sprøyter av GnRH-liknende preparat i depotform (Procren Depot). Optimalt tidspunkt for stans av behandlingen er ikke endelig klarlagt, men synes å være omkring 11-årsalderen11. Pubertetsforandringer kommer i løpet av noen måneder etter opphør av behandlingen og gjennomsnittlig tid til første menstruasjon er 16 måneder12.

Behandling av perifer type for tidlig pubertet rettes mot underliggende svulstsykdom.

Forrige side Neste side