Informasjon

Pubertet og ungdomstid

Puberteten starter normalt etter 10-11 års alderen hos jenter, og etter 12-13 års alderen hos gutter. Veksten mot fysisk modenhet flater ut etter 17-18 års alderen hos begge kjønn.

Ungdomstiden er overgangsperioden fra barndom til voksen. Den varer fra starten av puberteten til 18-20 års alderen. Puberteten er den perioden i livet der en person blir kjønnsmoden. Selv om det er individuelle variasjoner i når ungdomsperioden begynner og slutter, brukes begrepene ungdommer og tenåringer om hverandre.

Mange endringer i ungdomstiden skyldes hormonelle endringer. Disse forandringene starter normalt etter 10-11 års alderen hos jenter, og etter 12-13 års alderen hos gutter. Veksten mot fysisk modenhet flater ut etter 17-18 års alderen hos begge kjønn. Under disse utviklingsårene skjer det fysiske, mentale og følelsesmessige endringer som for noen kan gjøre ungdomstiden til en vanskelig tid. Noen av problemene er psykiske og andre er fysiske. I mange tilfeller kan fysiske problemer ha psykiske effekter og motsatt. F.eks. kan en ungdom med akne, et vanlig fysisk problem, reagere følelsesmessig på hudproblemet.

Kroppslige forandringer

De fleste jenter når seksuell modning i 16 års alderen. Da har brystene utviklet seg og bekkenet er blitt bredere. De har hår under armene og kjønnsbehåring nedentil. Fett er fordelt slik at det skaper de typiske kvinnelige former.

De fleste gutter er seksuelt modne i 17-18 års alderen. Deres kjønnsorganer har da vokst, ansikt og kroppshår er synlig, stemmen er blitt dypere og viktige endringer er inntrådt i bein og muskler.

Tidlig eller sen seksuell utvikling

Selv om de hormonelle endringene som signaliserer starten på puberteten, vanligvis begynner i 10-11 års alderen blant jenter og i 12-13 års alderen blant gutter, er det store forskjeller i vekst og utvikling. En viktig faktor i seksuell utvikling er arv. F.eks. vil en jente hvis mor fikk menstruasjonen sent, også i mange tilfeller få menstruasjonen sent. På samme måte er en gutts utvikling tilbøyelig til å likne sin fars.

Om en ungdom utvikler seg tidlig eller sent, har også en klar sammenheng med helsetilstanden. Dårlig ernæring og sykdom i barneårene vil utsette starten av puberteten. Dessuten vil et barn som er mindre og tynnere enn gjennomsnittet, utvikle seg senere. Barn som utvikler seg tidlig eller sent, kan bli ertet for det. Det er viktig å forklare barna at det alltid vil være forskjeller, men de fleste er forbigående.