Informasjon

Tale- og språkforstyrrelser hos barn

Vi har lettest for å lære språk og tale før fem til syv års alder. Derfor er det viktig at eventuelle problemer som ligger til grunn for tale- og språkforstyrrelser, blir oppdaget og at behandling og hjelp gis så tidlig som mulig.

Hva er tale- og språkforstyrrelser hos barn?

En lang rekke årsaker kan ligge til grunn for disse problemene hos barn, og problemets art kan også variere. Det kan være snakk om forsinket språkutvikling - barnet begynner å snakke senere enn normalt - eller det kan være manglende evne til å uttale enkelte lyder, manglende evne til å forstå eller bruke språk, eller problemet kan være knyttet til kontroll av musklene vi bruker til å forme lyder.

Det skilles mellom utvikling av tale og av språk. Ved vansker med språkutviklingen snakker barnet i ufullstendige setninger eller med feil grammatikk, har lite ordforråd og har problem med å komme på ordene. Iblant anvendes ord og meninger i sammenhenger der de ikke riktig passer inn, og dialogen med barnet kan bli usammenhengende. Barnet kan også ha vansker med å forstå hva andre sier.

Om uttalen er feil, kalles det talevansker. Visse lyder kan mangle i uttalen eller lyder bytter plass med hverandre. Noen har dessuten generelle vansker med å bevege tunge og lepper.

Det finnes ikke alltid en tydelig grense mellom tale- og språkvanskeligheter, og begge kan forekomme samtidig eller delvis overlappende. Jo flere språklige områder som er påvirket, desto alvorligere anses språkforstyrrelsen å være.

Én prosent av 5-åringer har større språkforstyrrelser, mens 5 prosent av 5-åringene viser moderate språkforstyrrelser (forsinket språklig utvikling). 1 av 500 får alvorlige og langvarige vansker med tale og språk.

Det er store individuelle forskjeller i barns språkutvikling, men dersom følgende språklige milepæler ikke er oppfylt, bør barnet undersøkes for å se om det finnes en bakenforliggende årsak:

Neste side