Informasjon

Vekt- og veksthemning hos spedbarn og småbarn

Vekt- og veksthemning hos barn kan ha flere årsaker. Les rådene om hva du kan gjøre dersom barnet ditt ikke legger på seg nok.

Hva er vekt- og veksthemning?

Vekt- og veksthemning er et problem som man først og fremst støter på blant barn under 2 år. Det antas at ca. 80 prosent av barna med denne tilstanden er under 18 måneder. Et barn med et slikt problem blir hengende etter i vekst og størrelse når det ikke øker tilfredsstillende i vekt. Det er mange mulige forklaringer på slik mistrivsel, som dårlig matlyst, uheldig kosthold eller et medisinsk problem. Små barn trenger mange kalorier for å vokse. En tilstand med vekthemning kan oppstå selv om barnet synes å spise nok.

Selv om problemer med å oppnå og vedlikeholde passelig vekt er den dominerende manifestasjonen, så vil vedvarende underernæring forstyrre all vekst. Først påvirkes vekt, så lengde og hodeomkrets. I ekstreme tilfeller kan kognitive funksjoner og immunfunksjoner bli forstyrret.

Disse barna er i risiko for å bli kortvokste, få atferdsproblem og forsinket utvikling. Den dårlige vektøkningen er ikke den egentlige årsaken, men er en bidragende faktor

Neste side