Informasjon

Vekt- og veksthemning hos spedbarn og småbarn

Årsaker

Den vanligste årsaken er utilstrekkelig kaloriinntak. Tradisjonelt inndeles årsaker til mistrivsel hos småbarn i organiske (medisinske) og ikke-organiske (sosiale og miljømessige). I økende grad erkjennes at årsaken er multifaktoriell og inkluderer biologiske, psykososiale og miljømessige faktorer. I over 80 prosent av tilfellene påvises ingen klar underliggende medisinsk årsak. 

Mulige årsaker kan være tarmsykdommer, kumelkallergi, hjertefeil, kroniske infeksjoner, stoffskifteforstyrrelser, medfødte feil.

For å redusere risikoen for uønskede effekter er det viktig å oppdage og behandle vekt- og veksthemning raskt. Tidlig behandling øker sjansen for et godt utfall.

Forrige side Neste side