Informasjon

Vekt- og veksthemning hos spedbarn og småbarn

Diagnosen

Helsesykepleier veier og måler barnet ditt regelmessig på helsestasjonen. Disse målingene krysses av på et vekstskjema (percentilskjema). Hvis barnets vekst avtar, noe som vil fremgå av vekstskjemaet, vil helsesykepleier og helsestasjonslege ønske å kontrollere barnet ditt oftere for å klargjøre om det foreligger en vekthemning av betydning.

Forbered dere til konsultasjonen med helsesykepleier og/eller lege. Tenk gjennom følgende:

Hvordan spiser barnet?

 • Tar barnet til seg nok næring?
  • Dere bør føre dagbok over barnets næringsinntak
 • Hva spiser barnet?
 • Hva drikker barnet?
  • Ev vanlig problem er barn som drikker næringsfattige drikker som "frukt"drikker, som i hovedsak er sukkervann og som skaper metthet før inntak av næringsrik mat
 • Når spiser barnet? Hvor? Med hvem?
  • Distraheres barnet?
  • Er det utilstrekkelig overvåkning ved matinntak?
 • Hvordan spiser barnet?
  • Utilstrekkelige spiseferdigheter i forhold til utviklingsstadiet barnet er på?
 • Nekter barnet å spise?
  • Må man "kjempe" med barnet for å få det til å spise?
 • Inntak av godteri?
  • Hva og hvor ofte?
  • Nedsatt inntak av mat til måltidene som følge av gotteri-spising?

Tidligere og nåværende sykehistorie

 • Fødselshistorie
  • Komplikasjoner ved fødselen?
  • Lite barn ved fødselen ("small for gestational age", SGA)?
  • Ble barnet født fortidlig?
  • Gulsott i nyfødtperioden?
 • Nylige akutte sykdommer
  • Ørebetennelse? Magetarminfeksjon? Gjentatte virusinfeksjoner?
 • Kroniske medisinske tilstander?
  • Anemi, astma, medfødt hjertesykdom
  • Kan det være kroppslige forklaringer på mistrivsel
 • Tidligere sykehusinnleggelser, skader, ulykker?
  • Helsepersonellet må vurdere forsømmelse og barnemishandling
 • Avføringsmønster
  • Hyppighet, konsistens, blod, slim?
 • Brekninger, sure oppstøt eller andre magetarmsymptomer?
  • Vurder allergi mot kumelkprotein, gastroøsofageal refluks og infeksjon

Sosialhistorie

 • Hvem har omsorgen for barnet?
 • Hvem hjelper familien?
 • Hvordan er barnets temperament?
 • Stressfaktorer?
  • Økonomi, innad i familien, større livshendelser?
 • Har noen hjemme problem med alkohol eller medikament- eller narkotikamisbruk?
  • Kan føre til forsømt barn
 • Andre barn som er forsømt?

Familiehistorie

 • Sykdommer eller tegn på mistrivsel hos søsken?
 • Er barnet arvelig belastet for kroppslige eller genetiske årsaker til mistrivsel?
 • Familiemedlemmer som er korte av vekst?
 • Mental sykdom?
Forrige side Neste side