Video

Inhalasjonsaerosol

Videoen er utviklet av GlaxoSmithKline AS