Informasjon

Anemi ved kronisk sykdom

Ved ulike kroniske sykdommer er blodmangel, anemi, en følgetilstand. Det er særlig eldre mennesker som rammes av dette.

Hva er anemi ved kronisk sykdom?

Med anemi menes hemoglobinverdier (blodprosenten) under det normale. Ved ulike former for kronisk sykdom kan anemi oppstå som en følge av grunnsykdommen.

Som oftest preges sykehistorien av den tilgrunnliggende sykdommen. Anemien blir således som oftest et bifunn. Vanlige anemisymptomer er tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, tungpust, brystsmerter ved anstrengelse.

Hos eldre er dette den vanligste anemiformen

Årsak

Mekanismene bak anemi ved kronisk sykdom er mange og parallelle. De vanligste er dårlig ernæring; dårlig opptak av jern, vitamin B12 og folsyre; dårlig fungerende beinmarg. Tilstanden ses blant annet ved nyresvikt på grunn av mangel på et hormon som stimulerer produksjonen av røde blodceller, erytropoietin. En annen forklaring er nedsatt overlevelsestid for de røde blodlegemene - den normale levetiden for et rødt blodlegeme er ca. 120 dager.

Årsakene kan være mange. Vanlige årsaker er kroniske betennelser eller infeksjon, revmatiske sykdommer, kreft, nyresykdom, leversykdom.

Diagnostikk

Diagnosen stilles vanligvis som et bifunn til hovedsykdommen. Sykehistorien domineres som oftest av denne sykdommen. Mistanke om anemi kan man få ut fra beskrivelse av typiske anemitegn.

Ved undersøkelse vil anemien kunne gi seg tilkjenne ved blek hud og rask puls. Spesielt hos eldre disponerer dette for rytmeforstyrrelser i hjertet, noe som kan merkes som hjerteklapp. Legen vil ofte gjøre en generell undersøkelse for å lete etter årsaker til kronisk sykdom. Dette innbefatter å kjenne på magen, lymfeknuter, bein. I tillegg vil man utelukke kreft i endetarmsåpningen ved å kjenne med en finger opp i tarmen.

En lang rekke blodtester hjelper legen til å stille en presis diagnose. Det gjelder prøver av selve blodet, av nyrefunksjon, av leverfunksjon, senkningsreaksjon og blodprøver til vurdering av ernæring. Avføringsprøver er også viktige for å undersøke om det er tegn til blod i avføringen, altså om det er et sår som blør et eller annet sted i magetarmkanalen.

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå bedring eller helbredelse av grunnsykdommen.

Akutt behandling, f.eks. blodoverføring, kan i noen tilfeller være aktuelt for å heve hemoglobinnivået ved faretruende lav verdi. I de tilfeller der anemien skyldes dårlig ernæring, er det viktig at den syke får i seg næringsriktig mat med tilstrekkelige mengder av vitaminer og jern.

Jernbehandling skal kun gis når jernmangel er påvist, fordi jerntilskudd ellers kan forverre betennelsestilstander. Ved enkelte sykdommer kan det være nødvendig med støttende behandling i form av jern, erytropoietin, vitamin- og folat-tilskudd, samt blodoverføring.

Ved kronisk nyresykdom og anemi brukes medikamenter som stimulerer utskillelsen av hormonet erytropoietin.

Prognose

Anemien kommer som regel snikende over en lengre tidsperiode, og den kan være det første tegnet på den underliggende sykdommen. Som regel er imidlertid anemien et bifunn som overskygges av hovedsykdommen. Anemien vil som oftest bedres raskt når grunnsykdommen bedres.

Vil du vite mer?