Informasjon

Anemi, lav blodprosent

Anemi kan ha en rekke ulike årsaker. Vanlige symptomer er slapphet, blekhet, kortpusthet, hurtig puls, svimmelhet, kalde hender og føtter, og hodepine.

Hva er anemi?

Jernmangelanemi

Anemi betyr at du har for få friske røde blodceller. Det medfører at mengden av det oksygenbindende proteinet hemoglobin (Hb) som befinner seg inne i de røde blodcellene, blir lavt. Hemoglobin er det stoffet som sørger for oksygentransporten i blodet fra lungene og ut i alle kroppens vev. Det er mengden hemoglobin som måles, når vi sier vi måler "blodprosenten". Normalverdien av Hb varierer med alder og kjønn. Det er mange ulike årsaker til at anemi oppstår, men tap av blod er den hyppigste årsaken.

Verdens Helseorganisasjon definerer anemi som hemoglobin:

  • lavere enn 13,0 g/dL hos menn eldre enn 15 år og kvinner etter overgangsalderen
  • lavere enn 12,0 g/dL hos kvinner i fertil alder over 15 år og barn 12-14 år
  • lavere enn 11,5 g/dL hos barn i alderen 5 til 11 år
  • lavere enn 11,0 g/dL hos gravide kvinner og barn under 5 år

Lav kapasitet på oksygentransport fører til slapphet, dårligere kondisjon og nedsatt maksimal yteevne.

Neste side