Informasjon

Aplastisk anemi

Aplastisk anemi er en tilstand der beinmargen svikter i sin produksjon av blodceller. Det er for lite av alle typer blodceller: røde, hvite og blodplater.

Hva er aplastisk anemi?

Anemi er lav blodprosent (lav hemoglobin). Ved aplastisk anemi foreligger skade på eller undertrykkelse av stamcellen, som er "morcellen" for alle blodcellene: røde blodceller (erytrocytter), hvite blodceller (leukocytter, nøytrofile) samt blodplater (trombocytter). Stamcellene ligger i beinmargen, og aplastisk anemi omtales derfor som en beinmargssvikt. Alvorlig beinmargssvikt sies å foreligge når:

Røde blodceller
  • Hemoglobinverdiene er under 8 g/100 ml blod, det vil si få røde blodceller
  • Hvite blodceller og blodplater finnes i for små mengder i perifert blod (nøytrofile under 0,5 x 109/L og blodplater under 20 x 109/L)
  • Beinmargen inneholder under 20 prosent celler

Aplastisk anemi er en sjelden tilstand og forekommer hos 2-5 tilfeller per million per år. Tilstanden er imidlertid ingen uvanlig komplikasjon til intensiv kreftbehandling. Hyppigst opptrer aplastisk anemi hos yngre mellom 15 og 25 år og hos eldre over 60 år.

Neste side