Informasjon

Folatmangel

Folatmangel kan føre til anemi, for få røde blodceller og lavt hemoglobin. Tilstanden skyldes nedsatt opptak i tarmen som følge av feilernæring eller underernæring.

Folatmangel behandles med tilskudd av folat.

Hva er folatmangel?

Tilstanden defineres som en bestemt type anemi (lav blodprosent) som oppstår som følge av mangel på stoffet folat eller folsyre. Anemien betegnes også megaloblastanemi.

Megaloblastanemi er en sjelden årsak til anemi i Norge. Tilstanden ses oftest blant alkoholikere, eldre med mangelfullt kosthold, personer med anoreksi og pasienter med nedsatt opptak av næringsstoffer i tarmen (malabsorpsjon).

Symptomer

Folatmangel i seg selv forårsaker ingen plager. Symptomene skyldes den lave blodprosenten, anemien. Det er tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, tungpust, brystsmerter ved anstrengelse. Andre tegn har sammenheng med årsaken til folatmangel. Det er sykdommer som gir nedsatt opptak av næring i tarmen, samt feil- eller underernæring. Kronisk diaré er det mest fremtredende symptomet på en malabsorpsjonstilstand. Nedgang i vekt kan tyde på feil- eller underernæring.

Årsaker

Folat er nødvendig for dannelsen av røde blodlegemer. Hvis forbruket av folat er for stort, eller inntaket er for lite, vil det ikke kunne dannes nok røde blodlegemer. Dermed opptrer symptomer på anemi.

Nedsatt inntak av folat er den vanligste årsaken. Det skyldes malabsorpsjon som følge av operasjon der hele eller deler av magesekken er fjernet, Crohns sykdom eller cøliaki. Alkoholmisbrukere har ofte et ensidig kosthold som blant annet kan føre til folatmangel. Medikamenter kan gjøre at folat nedbrytes raskt like etter at det er inntatt. Aktuelle medikamenter er fenytoin, trisykliske antidepressiva, p-piller, trimetoprim, metotrexat, 5-fluouracil.

Økt behov er sjeldnere forklaringen. Det kan opptre under graviditet, hos fortidlig fødte barn, hos dialysepasienter, ved hemolytisk sykdom (en tilstand med anemi pga. skadete røde blodceller), høyt stoffskifte og ved kreftsykdom.

Diagnostikk

Sykehistorie med symptomer og tegn på anemi, spesielt hvis det samtidig foreligger kronisk diaré. Gulaktig og blek hud er tegn på lav blodprosent. Det kan påvises glatt og rød tunge, og sår i munnvikene (såkalte ragader). Det skal ikke være tegn til nerveskader. Om så foreligger, kan forklaringen på anemien være mangel på vitamin B12.

Ved legeundersøkelse kan måling av høyde og vekt bekrefte underernæring.

Macrocytær anemi (x 40)

Macrocytær anemi (x 100)

Blodutstryk er en nyttig prøve. Et blodutstryk lages ved at trenet helsepersonell stryker ut en dråpe blod på en glassplate. I utstryket vil legen ved mikroskopi se etter oppblåste røde blodlegemer og granulocytter (en type hvite blodlegemer) med flere kjerner enn det som er vanlig. Andre blodprøver er måling av folatnivået, som er redusert. I tillegg er det naturlig å måle nivå av vitamin B12 og ferritin, som er redusert ved jernmangel.

Behandling

Målet med behandlingen er å bedre balansen av folsyre i kroppen, slik at anemien bedres. I praksis vil dette nesten alltid medføre tilskudd av folat.

Hva kan du gjøre selv?

Brokkoli inneholder folsyre
Brokkoli inneholder folsyre

Folsyre finnes i de fleste frukter og grønnsaker, og kostholdet bør derfor bestå av mye grønnsaker, spesielt spinat, brokkoli, blomkål og salat. Folat finnes dessuten i rikelige mengder i gjær, lever, nyre, kjøtt og egg. Lang koketid ødelegger folsyren.

Medikamentell behandling

Som oftest gis folsyretilskudd daglig over en periode. En dosering på 1 mg daglig er tilstrekkelig. Ved malabsorpsjon kan det være nødvendig med 5 mg daglig.

Prognose

Tilstandens forløp vil variere med grunnsykdommen. Riktig behandling fører til rask bedring av tilstanden og total korreksjon av de unormale blodverdiene oppnås i løpet av to måneder.

Vil du vite mer?