Informasjon

Folatmangel

Temaside om Korona

Prognose

Tilstandens forløp vil variere med grunnsykdommen. Riktig behandling fører til rask bedring av tilstanden og total korreksjon av de unormale blodverdiene oppnås i løpet av to måneder.  

Forrige side Neste side