Informasjon

Jernmangelanemi

Jernmangel er den vanligste årsaken til anemi (lav blodprosent). Jernmangel skyldes som oftest kraftige menstruasjonsblødninger eller blødninger fra magetarm-kanalen.

Anemi gir symptomer som tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, tungpusthet, hodepine og øresus.

Hopp til innhold

Hva er jernmangelanemi?

Jernmangel betyr at kroppens jernlagre er tomme. Jern er nødvendig for at kroppen skal kunne lage proteinet hemoblogin (Hb) som frakter oksygen i blodet. Jernmangel påvises gjennom måling av lave verdier av blodprøven ferritin. Også andre blodprøver kan bidra til diagnosen. I unntakstilfelle stilles diagnosen ved mikroskopi av beinmargsutstryk.

Det er usikkert om jernmangel alene kan gi symptomer, meningene om dette er delte blant fagfolk. Lavt jerninnhold i kroppen vil på sikt føre til utvikling av lav blodprosent, anemi.

Anemi defineres som (Hb = blodprosent):

  • Hb < 11 g/dL for gravide
  • Hb < 12 g/dL for kvinner i befruktningsdyktig alder
  • Hb < 13 g/dL for menn og kvinner etter overgangsalderen
  • Barn har egne normalgrenser som varierer med alderen