Informasjon

Jernmangelanemi

Jernmangel er den vanligste årsaken til anemi (lav blodprosent). Jernmangel skyldes som oftest kraftige menstruasjonsblødninger eller blødninger fra magetarm-kanalen.

Temaside om Korona

Hva er jernmangelanemi?

Jernmangel betyr at kroppens jernlagre er tomme. Jern er nødvendig for at kroppen skal kunne lage proteinet hemoblogin (Hb) som frakter oksygen i blodet. Jernmangel påvises gjennom måling av lave verdier av blodprøven ferritin. Også andre blodprøver kan bidra til diagnosen. I unntakstilfelle stilles diagnosen ved mikroskopi av beinmargsutstryk.

Det er usikkert om jernmangel alene kan gi symptomer, meningene om dette er delte blant fagfolk. Lavt jerninnhold i kroppen vil på sikt føre til utvikling av lav blodprosent, anemi.

Anemi defineres som (Hb = blodprosent):

  • Hb < 11 g/dL for gravide
  • Hb < 12 g/dL for kvinner i befruktningsdyktig alder
  • Hb < 13 g/dL for menn og kvinner etter overgangsalderen
  • Barn har egne normalgrenser som varierer med alderen
Neste side