Informasjon

Jernmangelanemi

Jernmangel er en vanlig medvirkende årsak til anemi (lav blodprosent). I den vestlige verden skyldes jernmangelen vanligvis underliggende sykdommer som for eksempel kraftige menstruasjonsblødninger, småblødninger fra magetarm-kanalen eller sykdommer som medfører redusert opptak av jern.

Hva er jernmangelanemi?

Jernmangel betyr at kroppens jernlagre er nesten tomme eller tomme. Jern er nødvendig for at kroppen skal kunne lage proteinet hemoblogin (Hb) som frakter oksygen i blodet. Jernmangel påvises gjennom måling av lave verdier av blodprøven ferritin. Også andre blodprøver kan bidra til diagnosen. Den mest nøyaktige metoden for å stille diagnosen er ved mikroskopi av beinmargsutstryk. Men dette anbefales ikke rutinemessig. 

Lavt jerninnhold i kroppen vil på sikt føre til utvikling av lav blodprosent, blodmangel eller anemi.

Anemi defineres som (Hb = blodprosent):

  • Hb < 10,5-11,0 g/dL for gravide
  • Hb < 11,7 g/dL for kvinner
  • Hb < 13,4 g/dL for menn 
  • Barn har egne normalgrenser som varierer med alderen
Neste side