Informasjon

Jernmangelanemi

Temaside om Korona

Behandling

Målet er å normalisere hemoglobin-verdien og å fjerne plagene forbundet med jernmangel. Hos menstruerende kvinner må behandling ofte gjentas. Du bør selv påse å få i deg nok jern gjennom et jernrikt kosthold og ekstra tilskudd av jern, f.eks. jerntabletter. kfr. Kostråd ved jernmangel.

Jern kan gis som vanlige tabletter eller som depottabletter. Det er gunstig å ta C-vitaminer (gjerne som appelsinjuice) sammen med jerntablettene for å øke opptaket. Som en siste utvei ved sviktende jernopptak kan det gis jernsprøyter. Vanlige bivirkninger med jernpreparater er kvalme, magesmerter, forstoppelse eller løs mage.

Bivirkninger knyttet til tablettbehandling med jern er doseavhengige. Råd for å redusere mageplager er å ta dosen samtidig med mat og å starte med lav dose, eventuelt fordelt på flere doseringstidspunkt. En vanlig dose er 65-100 mg daglig. Høy dose (f. eks. 200 mg jern/døgn) medfører bivirkninger hos mange, og er vanligvis ikke nødvendig for å nå målet. De fleste vil også oppleve at bivirkningene reduseres ved behandling over tid.

Dersom selv små doser med jerntabletter gir bivirkninger, kan det være aktuelt å prøve behandling med mikstur. Injeksjoner med jern benyttes unntaksvis dersom man ikke kommer til målet med tabletter eller mikstur.

Forrige side Neste side