Informasjon

Mangel på vitamin B12

Diagnosen

Det er et mål å stille diagnosen så tidlig at nerveskader ikke får oppstå. Dersom det er mistanke, enten på grunn av symptomer fra nervesystemet, lav blodprosent, feilernæring eller personen tilhører en gruppe med forhøyet risiko for å utvikle mangel - tas blodprøve for å bestemme vitamin B12 i blodet. For lave verdier bekrefter diagnosen. Dersom vitamin B12 er i grenseområdet mellom normalt og for lavt tas eventuelt tilleggsprøver. 

Det finnes noen grenseområder der prøvene ikke gir sikkert svar på om det foreligger B12-mangel eller ikke og der symptomene eller plagene ikke er helt typiske. I slike situasjoner kan man avvente utviklingen og ta nye prøver etter noen måneder. Man kan også starte behandling med tilførsel av B12 - og kontrollere om dette gir effekt. Det er ikke farlig om kroppen tilføres mer vitamin B12 enn den trenger.

Forrige side Neste side