Informasjon, tilstand

Myelomatose

Myelomatose er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, de såkalte plasmacellene.

Hva er myelomatose?

Myelomatose eller multiple myelomer er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, plasmacellene.

Plasmaceller ved myelomatose
Plasmaceller ved myelomatose

Pasienter med denne sykdommen har ofte en periode uten symptomer hvor sykdommen kun vises i blodprøver. Etter hvert utvikles symptomer:

  • Anemi (lav blodprosent), som kan gi tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, tungpust, hodepine, øresus.
  • Nedsatt immunforsvar og hyppige infeksjoner - slapphet, feber, hodepine, frysninger.
  • Kreftspredning - smerter og brudd i skjelettet på grunn av ansamling av kreftceller som svekker skjelettet.

Andre symptomer kan skyldes sviktende produksjon av blodplater i beinmargen med blødninger i huden og fra slimhinner. Nyresvikt som kan gi kvalme, tørste, slapphet, kløe og vannansamling i kroppen.

Sykdommen opptrer sjelden hos mennesker under 40 år. Gjennomsnittsalder når diagnosen stilles, er ca. 68 år. Årlig oppdages cirka 16 nye pasienter med myelomatose per 100.000 mennesker, i 2019 ble det registrert 506 nye tilfeller her i landet.

Neste side