Informasjon, tilstand

Myelomatose

Prognose

Selv om sykdommen ikke kan helbredes, kan behandlingen bremse sykdomsutviklingen og øke overlevelsen. Pasienter under 50 år overlever i gjennomsnitt lenger enn eldre pasienter med sykdommen. Det er registrert en tydelig bedring i overlevelse i løpet av de siste tiårene på grunn av nye behandlingsmetoder, og stadig ny utvikling av mer effektive medikamenter. 
For å vurdere prognose inndeler man i tre ulike prognose-grupper basert på faktorer i blod og genforandringer i blodceller. Fem års overlevelse i prognosegruppe I er 82%, i prognosegruppe II 62% og i prognosegruppe III 40%

Forrige side Neste side