Informasjon, tilstand

Myelomatose

Myelomatose er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, de såkalte plasmacellene.

Prognose

Selv om sykdommen ikke kan helbredes, kan behandlingen bremse sykdomsutviklingen og øke overlevelsen. Pasienter under 50 år overlever i gjennomsnitt lenger enn eldre pasienter med sykdommen. Det er registrert en tydelig bedring i overlevelse i løpet av de siste tiårene. Mens fem-års overlevelse i 1990 var 30%, er den nå nærmere 50%. 

Forrige side Neste side