Informasjon, tilstand

Myelomatose

Prognose

Selv om sykdommen ikke kan helbredes, kan behandlingen bremse sykdomsutviklingen og øke overlevelsen. Pasienter under 50 år overlever i gjennomsnitt lenger enn eldre pasienter med sykdommen. Det er registrert en tydelig bedring i overlevelse i løpet av de siste tiårene. Mens fem-års overlevelse i 1990 var 30 prosent, er den nå nærmere 50 prosent. 

Forrige side Neste side