Informasjon, tilstand

Myelomatose

Å leve med myelomatose

Tilstanden er alvorlig og uhelbredelig. Dette er i seg selv en stor belastning for de fleste. Erfaringen er at dialog og åpenhet omkring dette er nyttig.

Det anbefales et opplegg med regelmessige kontroller. Noen får smerteplager fra svulstvev i beinmarg og skjelett. Dette kan lindres med medisiner eller med stråling. Det finnes også lindrende behandling for blodmangel og blødninger, og både smerter og kvalme kan lindres med medisiner. Immunapparatet er svekket på grunn av sykdommen og på grunn av behandlingen. Vaksineanbefalingene for slike pasientgrupper bør følges. Spør gjerne legen din hvis du er usikker. En bør ha lav terskel for å søke hjelp ved tegn på infeksjonssykdom.

Forrige side Neste side