Informasjon

Stamcelletransplantasjon

En stamcelletransplantasjon (beinmargstransplantasjon) innebærer at man ødelegger kroppens egne stamceller og deretter fyller på med friske stamceller fra en donor. Donoren kan også være pasienten selv. Celler kan hentes ut fra egen kropp for så å settes inn igjen etter å ha fjernet syke celler.

Hva er stamceller?

Stamceller er umodne celler som kan utvikle seg til mer spesialiserte celler. En såkalt multipotent stamcelle i beinmargen kan utvikles til røde blodceller, hvite blodceller og blodplater (trombocytter). Slike stamceller finnes i beinmargen eller i blodet, samt i navlestrengsblodet til en nyfødt baby.

Det finnes stamceller alle steder hvor det dannes nye celler. Det betyr at stamceller eksisterer i alle stadier i menneskets utvikling og i alle vev. Stamcellene har imidlertid litt ulike egenskaper avhengig av hvor de befinner seg.

Neste side